linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

HEMSIDAN
ARTIKLAR
FLYGPLAN

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info

 

linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info


linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 
Vad är Linjeflygs Kamratklubb? Linjeflygs Kamratklubb har funnits sedan december 1993. Syftet med klubben är att bibehålla och utveckla det fina kamratskap som var så utmärkande för Linjeflyg. Det ska vi göra genom att skapa möjlighet för medlemmarna att träffas och på andra sätt hålla Linjeflygs-andan levande.
Vad gör Kamratklubben? Styrelsen anordnar två aktiviteter om året. En våraktivitet i samband med det ordinarie årsmötet som äger rum före maj månads utgång. Och Lucia-festen som anordnas i mitten av december och som sedan 1994 har ägt rum på Anglais Hotell i Stockholm.
Vilka får vara med? Alla, som någon gång varit anställd i Linjeflyg kan bli medlem. Medlemskapet kan också erbjudas person, som inte varit anställd i Linjeflyg, men som på annat sätt stått Linjeflyg och dess personal nära. Sådant associerat medlemskap beslutas av styrelsen i varje enskilt fall.
Hur gör jag om jag vill bli medlem? Medlemskap erhålles genom inbetalning av årsavgift, kronor 150:-, till klubbens postgiro 495 10 67-0. (Klicka här för mer information och anmälningsblankett).
För ständigt medlemskap är avgiften 1.000 kr.
Du är varmt välkommen bland oss. Vi är nu drygt 500 medlemmar och Du är varmt välkommen bland oss. Vi hoppas att Du kommer att kunna vara med på våra aktiviteter och att Du också sprider information om att klubben finns till Dina vänner bland tidigare anställda i Linjeflyg. Vill Du ha medlemsregister, stadgar eller har några frågor är Du välkommen att kontakta någon i styrelsen
 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info


<<< TILLBAKA TILL KAMRATKLUBBENS STARTSIDA
 

 

HEMSIDAN   FLYGPLAN
ARTIKLAR    


linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 
Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info

www.linjeflyg.info
 

27 december 2020

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info