Stockholm i augusti 2002
Bästa Linjeflyg-kamrater!

Så här mitt i högsommarvärmen kommer en hälsning från styrelsen i Kamratklubben med en rapport från årsmötet i maj.

Först av allt vill jag ge en extra stor eloge till Anders Eriksson, som jobbar så intensivt och engagerat med Linjeflygs hemsida. Det är alltid lika spännande att gå in och läsa hälsningarna från kända och okända. Det är också min förhoppning att vi i styrelsen ska kunna använda hemsidan som ett sätt att hålla er medlemmar informerade och stimulera till att hålla kontakten. Glädjande nog kan vi fortfarande registrera en och annan ny medlem. Linjeflygare i förskingringen som hittat vägen till kamratklubben. Många gånger via just hemsidan. De är varmt välkomna och vi ser fram emot att få träffa dem.

Årets ordinarie årsmöte med efterföljande middag avhölls den 16 maj på Kulturum i Stockholm. Styrelsens nya grepp att hålla årsmötet vid ”sittande bord” gjorde att det var ett välbesökt årsmöte. Hela 44 medlemmar var närvarande. Tomas Kreij, som hållit i ordförandeklubben sedan klubbens start, hade till valberedningen meddelat att han ville avgå som ordförande. Jag - Mia Söderström - som sedan starten varit sekreterare i styrelsen, har accepterat att ta över efter Tomas. Det passar ju bra eftersom jag efter mer än 20 år som sekreterare i yrkeslivet lämnat den rollen och nu ägnar mig åt att administrera ledarutveckling i Posten. Tomas är kvar i styrelsen, vilket glädjer mig mycket. Styrelsen ser efter årsmötet ut så här:

Mia Söderström  ordförande
Monica Fosselius  sekreterare
Lars Pekkanen  kassör
Karsten Bjärbo ordinarie ledamot
Tomas Kreij  ordinarie ledamot
Yvonne Lindheimer  ordinarie ledamot
Thure Gunnarsson  suppleant
Inga Hammarstrand  suppleant

 

 

 

 

 

Till ordinarie revisor valdes Stig Johansson och till revisorssuppleant Sune Olsson. Valberedningen omvaldes med PeO Olemyr som sammankallande och Christer Nilsson.

Årsmötet beslutade också enligt styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för 2002, kr 60:- per person och år. För ständigt medlemskap är avgiften 1.000 kr.

När årsmötet väl var avklarat kunde vi ägna oss åt en välsmakande middag och en, som vanligt, glad och trevlig samvaro. Utan att det egentligen var planerat, hade vi valt nästan 10-årsdagen för beslutet om att Linjeflyg skulle upphöra, till att hålla årets årsmöte. Christer Nilsson påminde oss genom att berätta hur han hade upplevt händelserna under våren 1992. Och Torsten Altestig underhöll oss med berättelser om det tidiga Linjeflyg. Det var – som alltid – en härlig stämning. Det som är utmärkande för de här festerna är att det är en hög ljudnivå, svårt att få ordet och man riktigt känner hur alla njuter av att få träffas igen. Gamla minnen blandas med vad som är nytt för dagen. Det är fantastiskt att det snart är 10 år sedan Linjeflyg upphörde och att vi fortfarande kan hålla Linjeflyg-andan vid liv, eller som någon uttryckt det ”Linjeflyg är det enda företag, som inte längre finns, som fortfarande har personalfester!”
Lagom till årsmötet fick styrelsen en hälsning att framföras till alla som känner sig berörda, från en av våra mer perifera medlemmar, Margaretha Angledal, som var flygvärdinna från mitten av 60-talet och en bit in på 70-talet.

Det är i år 10 år sedan Linjeflyg gick in i SAS, vilket också innebär att det nästa år är 10 år sedan Linjeflygs Kamratklubb bildades. En stor uppgift för styrelsen är att se till att detta uppmärksammas och firas på ett alldeles speciellt sätt. Några tankar och förslag finns redan, men till det återkommer vi.

Innan dess träffas vi som vanligt i december. Vi har bokat två alternativa datum – den 28 november och den 5 december. Vi hoppas att många har möjlighet att vara med. Jag vill slå ett extra slag för klubbens Travel Fund, som möjliggör för medlemmar utanför Stockholm att ansöka om bidrag till resa och boende. Ansökan skickas till vår kassör, Lasse Pekkanen, och bidragets storlek beslutas av styrelsen i efterskott.

Avslutningsvis kan jag med blandade känslor berätta att boken om Linjeflyg nu är helt slutsåld och att Michael Sanz tillsammans med förläggaren diskuterar möjligheterna till ett nytryck. Det är bara att hoppas att det blir så!

Jag hoppas att detta kommer att bli det första i raden av många medlemsinformationer. Vi i styrelsen välkomnar hälsningar, tankar, synpunkter och förslag från er medlemmar. Det är fantastiskt att få det stöd vi får av er dryga 600 medlemmar. Tack!

Tills vi hörs igen, en fortsatt skön sommar med mycket sol, värme och ledighet.

Varma hälsningar

Mia Söderström
 


TILL BÖRJAN
AV SIDAN


TILLBAKA TILL FÖRSTASIDAN


Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info


www.linjeflyg.info

28 december 2020