linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

 

ÅRSBERÄTTELSE
FRÅN STYRELSEN I LINJEFLYGS KAMRATKLUBB
VERKSAMHETSÅRET
2007

Medlemmar
Kamratklubben stiftades 1993 och har nu avslutat sitt femtonde verksamhetsår! Fortfarande är vi över 500 medlemmar varav ett trettiotal har betalt för ständigt medlemskap. Under 2007 fick vi 13 st nya medlemmar och samtidigt har några medlemmar strukits ur registret. Enligt stadgarna stryks medlem ur registret om man inte betalt avgift två år i följd.

Medlemsavgiften
Årsmötet 2007 beslutades om oförändrad avgift för 2008, dvs 60kr. För ständigt medlemskap betalar medlem 1000kr. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon ändring av medlemsavgiften för 2008.

Med tanke på att årsavgiften är relativt låg, ser vi gärna att du så tidigt som möjligt på året betalar in avgiften. Vår erfarenhet är att det är många som betalat in avgift flera gånger per år och dessa registrerar vi då för åren framöver, dvs en del av er har betalat t ex till 2011. Å andra sidan är det många som "glömmer" att betala varje år och eftersom vi registrerar avgifter år för år, innebär det att om du t ex betalat 60kr i december 2007 och vi inte har registrerat att du betalat avgiften för år 2006, bokför vi din betalning på år 2006!

Har du glömt hur länge du betalat för eller om det är något annat du undrar över, är du välkommen att kontakta antingen Stig Johansson, vår matrikelansvarige eller Karsten Bjärbo, vår ordförande.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden exklusive de tillfällen styrelsen träffats för att förbereda utskick till medlemmar inför årsmötet i april och höstfesten i november.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av

Ordinarie ledamöter        
Ordföranden
Sekreterare
Kassör
 
Karsten Bjärbo
Monica Fosselius
Stig Johansson
Thomas Kreij
Yvonne Lindheimer
Thure Gunnarsson
Inga Hammarstrand
2006-07
2007-08
2006-07
2007-08
2007-08
2006-07
2006-07
  Suppleanter


Valberedning


Revisor
Revisorsuppl.
Solweig Karlsson 2007
Bengt Hörnsten  2007

PeO Olemyr (sammankallande)
Christer Nilsson

Sune Olsson
Jan Ingman


Linjeflygs Kamratklubb
c/o Karsten Bjärbo, Albods Väg 22, 193 40 Sigtuna
org nr: 802401-1168 - postgiro 495 10 67-0

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info

 

TILLBAKA TILL
LINJEFLYGS HEMSIDA

KAMRATKLUBBES
HEMSIDA


Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info


www.linjeflyg.info

28 dec 2020