linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

 

ÅRSBERÄTTELSE
FRÅN STYRELSEN I LINJEFLYGS KAMRATKLUBB
VERKSAMHETSÅRET
2010

Medlemmar
Kamratklubben stiftades 1993 och har nu avslutat sitt artonde verksamhetsår! Vid årsskiftet var vi 518 st. medlemmar varav ett trettiotal har betalt för ständigt medlemskap. Under 2010 fick vi 16 st. nya medlemmar samtidigt som 5 st. avled och 24 st. ströks ur registret på grund av ej under året erlagd medlemsavgift. Enligt stadgarna stryks medlem ur registret om man inte betalat avgift två år i följd. Det kan ju då konstateras att vi fortfarande, 18 år efter företagets fysiska upphörande, är mer än 500 st. gamla Linjeflygare som trivs tillsammans och vårdar vår kära anrika företagskultur – Linjeflygsandan!!

Medlemsavgiften
Årsmötet 2010 beslutade om oförändrad avgift för 2011, dvs. 60 kr. För s.k. ständigt medlemskap betalar medlem 1000 kr. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå årsmötet någon ändring av medlemsavgiften för 2012.

Med tanke på att årsavgiften är relativt låg, ser vi gärna att du så tidigt som möjligt på året betalar in avgiften. Vår erfarenhet är att det är många som betalar in avgift flera gånger per år och dessa registrerar vi då för åren framöver, dvs. en del av er har betalat t ex till 2013. Å andra sidan är det många som ”glömmer” att betala varje år och eftersom vi registrerar avgifter år för år, innebär det att om du t ex betalat 60 kr i december 2010 och vi inte har registrerat att du betalat avgiften för år 2009, bokför vi din inbetalning på år 2009!

Har du glömt hur länge du betalat för eller om det är något annat du undrar över, är du välkommen att kontakta antingen Stig Johansson, vår matrikelansvarige eller Karsten Bjärbo, vår ordförande.

 

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 2 protokollförda sammanträden exklusive de tillfällen styrelsen träffats för att förbereda utskick till medlemmar inför årsmötet i april och höstfesten i november.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av

Ordinarie ledamöter        
Ordföranden
Sekreterare
Kassör
 
Karsten Bjärbo
Monica Fosselius
Stig Johansson
Thomas Kreij
Bengt Hörnsten
Thure Gunnarsson
Inga Hammarstrand
2010-11
2009-10
2010-11
2009-10
2010
2010-11
2010-11
  Suppleanter


Revisor
Revisorsuppl.

Valberedning

Solweig Karlsson 2010-11
Jan Ingman  2010

Sune Olsson  2010
Birgitta Bergström  2010

Christer Nilsson (sammankall.)
Lars Berglöv


Linjeflygs Kamratklubb
c/o Karsten Bjärbo, Albods Väg 22, 193 40 Sigtuna
org nr: 802401-1168 - postgiro 495 10 67-0

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info

 

TILLBAKA TILL
LINJEFLYGS HEMSIDA

KAMRATKLUBBES
HEMSIDA


Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info


www.linjeflyg.info

28 dec 2020