linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

HEMSIDAN
ARTIKLAR
VYKORT
RESOR
FLYGPLAN
LÄNKAR

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info

 

linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info


linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

ÅRSBERÄTTELSE

FRÅN STYRELSEN I LINJEFLYGS KAMRATKLUBB

VERKSAMHETSÅRET

2015

Medlemmar

Kamratklubben stiftades 1993 och har nu avslutat sitt tjugotredje verksamhetsår.
Vi har nu 505 medlemmar varav ett trettiotal har betalt för ständigt medlemskap. Under 2015 fick vi 10 st. nya medlemmar och samtidigt har några medlemmar strukits ur registret. Enligt stadgarna stryks medlem ur registret om man inte betalat avgift två år i följd
.

Medlemsavgifter

Årsmötet 2015 beslutade om oförändrad avgift för 2015, d.v.s. 60: - kr. För så kallat ständigt medlemskap betalar medlem 1 000: - kr. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå årsmötet någon ändring av medlemsavgiften för 2016. Hur länge medlem betalt brukar framgå av det årtal som finns angivet på kuvertets adressetikett vid utskick. Men, om Du missat denna information eller har bytt adress kan Du kontakta vår kassör tillika registerhållare.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden inklusive de två tillfällen styrelsen träffats för att förbereda utskick till medlemmar inför årsmötet i maj och höstfesten i december.

Styrelsen sammansättning

Styrelsen har under året bestått av:

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Karsten Bjärbo

Sekreterare

Monica Fosselius

Kassör

Dag Florén

Tomas Kreij

Inga Hammarstrand

Bengt Hörnsten

Jan Ingman

Suppleanter

Ulrika Fager

Lili-Anne Hübinette

Valberedning

Christer Nilsson (sammankallande)

Lars Berglöf

Revisor

Birgitta Bergström

Revisorsuppleant

Sune Olsson

Medlemsinformation

Medlemmarna har informerats via styrelsens årsberättelse i samband med årsmötet i maj 2015 samt på klubbens hemsida.

Aktiviteter

Ordinarie årsmöte hölls den 21 maj 2015 på Restaurang Backstugan, Filmstaden, Solna med efterföljande middag för 53 medlemmar.

Styrelsen anordnade julfesten den 10 december 2015 för 84 medlemmar på Hotell Anglais, Stureplan.

Travel Fund

Styrelsen påminner om att medlemmar som bor utanför Stockholm har möjlighet att ansöka om bidrag till resa och uppehälle i samband med klubbens aktiviteter. Sådan ansökan sänds till vår kassör Dag Florén, Rystavägen 10, 187 33 Täby. Beslut om bidragets storlek fattas från fall till fall av styrelsen och utbetalas i efterskott.

Stockholm i april 2015

Styrelsen

 

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info


<<< TILLBAKA TILL KAMRATKLUBBENS STARTSIDA
 

 

HEMSIDAN VYKORT FLYGPLAN
ARTIKLAR RESOR LÄNKAR


linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 
Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info

www.linjeflyg.info
 

30 mars 2016

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info