linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

HEMSIDAN
ARTIKLAR
RESOR
FLYGPLAN
LÄNKAR

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info

 

linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info


linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 

ÅRSBERÄTTELSE

FRÅN STYRELSEN I LINJEFLYGS KAMRATKLUBB

VERKSAMHETSÅRET

2016

 

Medlemmar

Kamratklubben stiftades 1993 och har nu avslutat sitt tjugofjärde verksamhetsår. Vi har nu 503 medlemmar varav ett trettiotal har betalt för ständigt medlemsskap. Under 2016 fick vi 7 st. nya medlemmar och samtidigt har några medlemmar strukits ur registret. Enligt stadgarna stryks medlem ur registret om man inte betalat avgift två år i följd.

Medlemsavgifter

Årsmötet 2016 beslutade om oförändrad avgift för 2016, d.v.s. 60: - kr. För så kallat ständigt medlemsskap betalar medlem 1 000: - kr. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå årsmötet någon ändring av medlemsavgiften för 2017.

Hur länge medlem betalt brukar framgå av det årtal som finns angivet på kuvertets adressetikett vid utskick. Men, om Du missat denna information eller har bytt adress kan Du kontakta vår kassör tillika registerhållare. Vi uppmanar samtidigt alla att meddela vår kassör eventuell mail-adress då detta underlättar enormt för klubben samt sparar in en hel del portoutgifter.

Styrelsemöten

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden inklusive de två tillfällen styrelsen träffats för att förbereda utskick till medlemmar inför årsmötet i april och julfesten i december.

Styrelsen sammansättning

Styrelsen har under året bestått av:

Ordinarie ledamöter:

 

Ordförande                  Karsten Bjärbo            

Sekreterare                 Monica Fosselius        

Kassör                          Dag Florén                  

Tomas Kreij                

Inga Hammarstrand     

Bengt Hörnsten           

Jan Ingman                 

Suppleanter                  Ulrika Fager                

                                    Lili-Anne Hübinette

                 

Valberedning               Christer Nilsson (sammankallande)

                                    Lars Berglöf

 

Revisor                        Birgitta Bergström

Revisorsuppleant         Gunilla Guldbrand

 

Medlemsinformation

Medlemmarna har informerats via styrelsens årsberättelse i samband med årsmötet i april 2016 samt på klubbens hemsida.

Aktiviteter

Ordinare årsmöte hölls den 20 april 2016 på Restaurang Backstugan, Filmstaden, Solna med efterföljande middag för 54 stycken medlemmar.

Styrelsen anordnade årets julfest den 8 december 2016 för 70 stycken medlemmar på Hotell Anglais, Stureplan.

Travel Fund

Styrelsen påminner om att medlemmar som bor utanför Stockholm har möjlighet att ansöka om bidrag till resa och uppehälle i samband med klubbens aktiviteter. Sådan ansökan sänds till vår kassör Dag Florén, Rystavägen 10, 187 33 Täby, eller mail-ledes till: dag.floren@tele2.se. Beslut om bidragets storlek fattas från fall till fall av styrelsen och utbetalas i efterskott.

 

Stockholm i maj 2017

Styrelsen

 

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info


<<< TILLBAKA TILL KAMRATKLUBBENS STARTSIDA
 

 

HEMSIDAN   FLYGPLAN
ARTIKLAR RESOR LÄNKAR


linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info
 
Anders Eriksson
webmaster@linjeflyg.info

www.linjeflyg.info
 

27 april 2017

 
linjeflyg.info linjeflyg.info linjeflyg.info